Araştırma & Geliştirme

Uzman Grup

Almanya’da bulunan Araştırma ve Geliştirme departmanı, dünya çapında iş ortakları, müşterileri ve tedarikçileri için iletişim noktaları olan uzmanlardan oluşur.

Görev yelpazesi şunlardan oluşur;

 • Yeni ısı eşanjörleri formlarının, bileşenlerinin ve üretim sürecinin geliştirilmesi
 • Soğutucu boyutlandırması için olan yazılımın üretimi ve geliştirilmesi
 • Yeni uygulama alanları için ısı eşanjörlerinin geliştirilmesi

Gerektiğinde, ısıtma teknolojisi, akış konfigürasyonu ve kullanım ömrü açısından modern simülasyon araçlarıyla mevcut bir tasarım da geliştirilebilir. Yeni bir ısı eşanjörünün yapısı oluşturulduktan sonra, AKG kendi prototiplerini kendi bünyesindeki Numune İmalat departmanında (Sample Manufacturing department) yapabilir. Final sertifikalandırmaların yapılabilmesi için, geniş yelpazeli ölçüm ve test ekipmanları bulunmaktadır.

Simülasyon

AKG’nin, performans ölçümü ve kullanım ömrünü hesaplayan kendi yazılımı, modern simülasyon yazılımı ile tamamlanmıştır.

Dijital akış simülasyonu sayesinde, bir ısı eşanjörünün tek tek bileşenleri akış özellikleri ve yoğun ısı transferi açısından optimize edilmiştir.

Ve Soğutma sisteminin optimum şekilde müşterinin kurulum alanına dahil edilmesi, genellikle teslimattan daha fazlası demektir ve bu durum iş geliştirme çalışmasının bir parçası olarak görülebilir.

Ancak, eşit derecede önemli olan, mekanik dayanıklılığın ürün gereksinimlerine uygun olmasını sağlamaktır. AKG’nin kullanım ömrü tahmin etmeye yarayan yazılımı, yüksek basınç, sıcaklık dalgalanmaları ve titreşimlerin güvenilir bir şekilde belirlenmesine bağlı olarak kritik bileşen yüklerine izin vermek için FEM hesaplamaları ile desteklenmiştir.

Prototipler

Araştırma ve Geliştirme ayrıca, az gelişmiş soğutucuların ilk kez pratik bir ürün haline geldiği Numune Üretimini de içermektedir. Burada, bilinen soğutucu tasarım formlarına ek olarak, deneyimli numune üreticileri ilk pratik testlere tabi tutulabilecek şekilde tamamen yeni tasarımlar üretmektedir.

AKG’de yapılmış ısı eşanjörü yelpazesi, taşınabilir yakıt hücreleri için sadece birkaç santimetreküp boyutunda olan ısı eşanjörlerinden, dünyanın en büyük inşaat makineleri için üretilmiş soğutucu sistemlerine kadar her şeyi kapsar.

Ölçüm ve Test Ekipmanları

Kapsamlı hesaplamalara rağmen, yeni bir soğutma sisteminin onaylanması bağlamında, soğutucunun gerçek performansının belirlenmesi çoğu kez gereklidir.

Modern yüksek performanslı soğutucuların özellikleri çoğu zaman mevcut malzemeleri sınırlarına kadar zorladığından dolayı, özellikle kullanım ömrü çalışmaları çoğu kez gerekir.

Aşağıdaki ölçümleri yapabilen çok sayıda cihaz mevcuttur:

 • Basınç değişim testleri (düşük basınç, yüksek basınç)
 • Sıvı ve gaz ortamlar için sıcaklık değişim testleri
 • Bir veya üç uzamsal boyutta uyarma için titreşim testleri
 • Korozyon testleri

Performans ölçümü için, birkaç kilowatt ile birkaç yüz kilowatt arasında çıktıları olan soğutucu sistemlerinin, termodinamik olarak karakterize edilebildiği çeşitli rüzgar tünelleri mevcuttur. Su / glikol, yağ ve emme havası dahil mevcut ortam yelpazesi, soğutucularımız için en yaygın çalıştırma maddelerini kapsar.

Dahili fanlara sahip soğutucu sistemlerinde performans ölçümü,  gürültü emisyonları üzerinde kontrol sağlayarak tamamlanan bir prensiptir. Çalışma sırasında hem akustik basınç hem de ses gücü ölçülebilir.

Ek olarak, gerektiğinde yeni test ekipmanlarının özel olarak geliştirilip üretilebildiği özel çalışmalar gereklidir.

Portatif ölçüm teknolojimiz genellikle sahadaki kullanım koşullarını ve çalışma parametrelerini müşteriyle birlikte kaydetmek için de kullanılır. Sıcaklık ve basınç ölçümleri genellikle akustik ölçümler ve termografik görüntüleme ile desteklenir. Kullanımdaki bileşenler üzerindeki mekanik yüklerin net olmaması durumunda, gerçekçi spesifikasyonlar elde etmek için zaman zaman doğrudan ivmeölçer veya gerilimölçer ile de kaydedilirler.

Yeni Uygulamalar

Araştırma ve Geliştirme departmanı tarafından aktif katılıma ihtiyacı olan tüm yeni uygulamalar için, ürün geliştirme ana olarak o departmanda gerçekleştirilir. AKG, genellikle doğrudan üniversiteler veya diğer araştırma kurumları ile iş birliği yapmaktadır.

AKG geleneksel olarak yakıt hücreli uygulamalarla ilgilenmiştir, bu yüzden AKG soğutucular çok sayıda yenilikçi yakıt hücresi uygulamasında bulunmaktadır.

Artık içten yanmalı motorların yakıt tasarrufu sağladığı bu günlerde, atık ısı artık çeşitli soğutucular aracılığıyla kullanılmayan, çevreye salınmasının üzücü olacağı bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Bu nedenle AKG, atık ısıyı daha ileri uygulamalar için bir kaynak olarak kullanan ısı eşanjörlerinin geliştirilmesi üzerinde de çalışmaktadır.

Kamusal Araştırma Faaliyetleri

HYBUILD

HYBUILD, müstakil ve bölgeye bağlı binalar için iki yenilikçi kompakt hybrid elektrik / termal depolama sisteminin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Bu proje, iki farklı iklimde bulunan (Soğutmanın kritik olduğu Akdeniz iklimi; ve ısıtma talebine daha fazla odaklanılan Karasal iklim) konut binalarında konfor koşullarını sağlarken, uygun maliyetli ve çevre dostu çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu proje, İspanyol COMSA grubu tarafından yönetilmekte ve 11 Avrupa Birliği ülkesinden, 21 ortağı birleştirmektedir. Proje, Ekim 2017’de başlamıştır ve 4 yıldır devam etmektedir. Proje, Enerji Verimli Binalar Kamu-Özel Ortaklığının bir parçası olarak seçilmiştir.

Web-Sitesini ziyaret edebilirsiniz:

www.hybuild.eu

Motivasyon ve Etki

Enerji depolama, yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek ve esnekliğini sağlamak için kilit öğelerden biridir.
Enerji sistemine entegrasyon, binaların dekarbonizasyon (karbonsuzlaştırma) işlemine verimli bir şekilde katkıda bulunabilir. Gelecek vaat eden bir araştırma alanı, alan ısıtma ve / veya soğutma, Ev Sıcak Suyu ve elektrik talebini karşılamak için kompakt hybrid enerji depolama sistemlerinden yararlanmaktır. Genel etki, enerji tasarrufunun arttırılmasına, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve fosil yakıt kullanımına yol açarak, AB enerji güvenliğine katkıda bulunmaktır.

HYBUILD, aşağıdaki özellikleri ve avantajları sunan güçlü ve yenilikçi enerji depolama çözümleri üretmeye katkıda bulunacaktır:

 • Yatırımcılar için gelişmiş ekonomik ve iş modeliyle desteklenen maliyet verimliliği;
 • Önemli bir Pazar nüfuzu sağlamak için yüksek tekrarlanabilirlik potansiyeli;
 • Mevcut bina / sistemlere kolay entegrasyon süreci;
 • Uzatılmış çözüm ömrü;
 • Genel enerji sistemi esnekliğine katkıda bulunan üstün enerji performansı;
 • Bina enerji tüketiminin ve sera gazlarının azaltılması.

AKG’nin Rolü

Akdeniz iklimi için iklimlendirme sistemleri, zeolit bazlı bir adsorpsiyon (yüzeyde tutunum) soğutma sistemine dayandırılacaktır. Zeolitin yanı sıra ilgili evaporatör ve kondenserleri tutan ısı eşanjörleri ,AKG tarafından geliştirilecek ve üretilecektir.

Karasal iklim için, ısı üretmek için ısı pompası sistemleri kullanılacaktır. AKG aynı zamanda ısı pompası sistemi için evaporatör ve kondenserin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Termal depolama sistemleri, AKG tarafından tedarik edilecek olan soğutucu, su ve faz değişim malzemesini (PCM) birleştiren ısı eşanjörü temelli olacaktır. Bu sistemler doğrudan soğutucu ile birlikte ısı pompasından şarj edilebilir. Soğuk hava depolaması için benzer bir sistem adsorpsiyon (yüze tutunum) soğutma sistemine doğrudan bağlanacaktır.

İki akışkan ve faz değiştirme malzemesi ile benzer ısı eşanjörleri, halihazırda basınçlı havanın soğutucuda kurutulması için AKG tarafından tedarik edilmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen Andreas Strehlow ile iletişime geçiniz.

andreas.strehlow@akg-gruppe.de

İletişim

Bizi arayın + 90 232 - 877 2199 veya temasa geçin.