Çevre Koruma Politikası

Başarılarımız ile gurur duyuyoruz.

AKG-Türkiye, çevre koruma ve kaynakların bilinçli kullanımı konusunda sürdürülebilir çevre yönetim sistemi ile çalışmayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak; tüm çalışanlarımızca sorumluluk ve görev olarak kabul edilmektedir.

AKG Verwaltungsgesellschaft mbH bünyesindeki Merkez Hizmetlerinde, çevre koruma konusunda, yan kuruluşlar için uygun şirket kılavuz ilkelerinin izlenmesinden ve gerektiğinde bunların uygulanılmasından sorumlu olan bir yönetim destek ofisi bulunmaktadır.

Çevrenin korunması, özellikle enerji, emisyon, gürültü, atık ve su / atık su alanlarında, satın alma ve geliştirme, yapım ve üretimden sorumlu bölümlerin ayrılmaz bir fonksiyonudur.

Şirketimiz enerji kaynakları olarak, yalnızca çevre dostu olan elektrik ve doğal gaz kullanmaktadır.

Şirketimizde klorlu hidrokarbonlar ve emisyon üreten CFC gibi maddeler kullanılmamaktadır. Bunun bir istisnası, tümü kapalı bir dolaşım sisteminde çalışan ve tümü uygun emisyon koruma yönetmeliklerini dikkate alan en son teknolojiyi kullanan yağ alma tesislerimizdir.

Üretim ve üretim tesisleri, gürültü emisyonları konusunda kurulum aşamasında optimize edilmiştir. Bunun yanında diğer gerekli önlemleri de alıyoruz. Üretim atıkları esas olarak alüminyum, bakır-pirinç ve metal hurdalar, karton ve kâğıt, plastik atıklar ile evsel ve endüstriyel atıklardan oluşmaktadır. Oluşan tüm atık malzemeler yerinde ve doğru ayrıştırılarak geçici depolama alanlarında bekletilip, lisanslı geri dönüşüm ve bertaraf firmalarına yine lisanslı araçlar ile gönderilir.  

Bahsedilen noktalara ek olarak, şirketimiz çevrenin korunması için ek önlemler almaktadır.

Özel olarak dikkat ettiğimiz konular şunlardır:

  • Kaynakların israf edilmeden kullanımı
  • Ulusal ve yerel düzenlemelere uygunluk
  • Yeni gerçekleşen gelişmeler için çevre dostu materyallerin kullanımı
  • Tüm üretim sürecinin kontrol altında tutulması
  • Çalışanlarımızın verdiğimiz eğitimler ile bilinçlendirilmesi

Sahil olduğumuz sertifikalar:

  • DIN EN ISO 14001

İletişim

Bizi arayın + 90 232 - 877 2199 veya temasa geçin.