İlkelerimiz

1919 yılında, uluslararası faaliyet gösteren bir aile işletmesi olarak kurulan ve üçüncü neslinde olan AKG, dünya çapında iyi bir üne sahiptir.

AKG kurumsal ilkelerine ek olarak:

  • Aile işletmesinin uzun vadeli devamlılığı
  • Bağımsız yapının korunması
  • Süreç ve ürünlerin sürekli gelişimi
  • Sağlıklı büyümenin devamlılığı
  • Yüksek esneklik
  • Yatırımların verimli kullanımı
  • İşveren ve çalışan arasındaki güven ortaklığı
  • AKG ve çalışanlarının gelişim için başarı faktörleri; değişimi kucaklamak, sorumluluk almak ve ekip çalışmasını desteklemektir.

"İnsan Hakları", "İş Güvenliği", "Çevre Koruma Politikası" ve "Yolsuzlukla Mücadele" başlıklı dört ana konu ile bağlantılı temel etik ilkeler ve kurallar uygulamaktayız. Bu Davranış Kurallarında açıklanan prosedürleri gözeterek, uzun vadeli ticari başarımızın sağlanmasına katkıda bulunuruz:

1. Yasalara Uygunluk:

AKG'nin faaliyet gösterdiği ülkenin yasal sistemini kabul ediyoruz. 

2. Yolsuzlukla Mücadele:

Zorbalık, dolandırıcılık veya rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşıyız. Bu nedenle, bir sözleşmeyi başlatırken veya değerlendirirken iş kararlarını etkilemek amacı ile para miktarlarını teklif etme veya kabul etme eylemini kabul edemeyiz.

3. Çalışanlarımızın Temel Hakları:

Tüm çalışanların; ırk, ten rengi, cinsiyet, yaş, dil, din, siyasi görüş veya diğer inançlar, millet veya toplumsal kökenine bakılmaksızın, onur ve haklar bakımından özgür ve eşit olduğunu kabul ediyoruz. Çalışanlarımızın onuruna, mahremiyetine ve kişiliğine saygı duyuyoruz. 

4. Çıkar Çatışması: 

İş ilişkilerimizi yürütürken herhangi bir çatışmaya dahil olmamak bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, kendimize sadece profesyonel yükümlülüklerde şirketin yararı tarafından rehberlik edilmesine izin veriyoruz ve ticari çıkarlarına veya bu görevlerin tamamlanmasına ters düşen faaliyetlerden kaçınıyoruz. Bizler, özel çıkarları ve AKG'nin çıkarlarını tamamen birbirinden ayrı tutar ve şirket içindeki herhangi bir pozisyonun kötüye kullanılmasından ya da şirket bilgilerinin veya şirket mülkünün kişisel amaçlar için veya üçüncü şahıslara usulsüz bir menfaat sağlamak için kullanılmasından kaçınıyoruz. 

5. Bilgi İşleme:

AKG'nin mülkünü, varlıklarını ve iş fırsatlarını korur ve muhafaza ederiz. Bu nedenle, AKG, müşterileri, tedarikçileri veya diğer iş ortakları hakkında kurumsal sırlar ve kamuya açık olmayan herhangi bir bilgi kesinlikle gizli olarak kullanılır ve asla AKG Grubu'nun dışında kullanılmaz (ve özellikle de herhangi bir yetkisi olmayan üçüncü şahıslara verilmez).

6. İşyeri Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği:

Sosyal adaletin sürdürülebilir barış için temel bir gereklilik olduğunun farkındayız ve bu nedenle aşağıdaki işgücü istismarı biçimlerine karşı çıkıyoruz:

AKG hiçbir şekilde zorla veya zorunlu çalıştırmanın herhangi bir şeklini kabul etmez ve çocuk işçiliğinin karşısındadır.İş verme ilişkisindeki aktif veya pasif ayrımcılık AKG tarafından hiçbir şekilde kabul edilemez.Ayrıca, AKG kadın ve erkek çalışanlarının örgütlenme özgürlüğünü desteklemekte ve kadın ve erkek çalışanlarına uygun ücret değerleri atamaktadır.AKG, çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği için mevcut sorumluluklarının farkındadır ve bu nedenle çalışanları düzenli olarak endüstriyel güvenlik alanında eğitmek, iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda önleyici tedbirler almak önemli bir görevdir.

7. Çevre Koruma Politikası

AKG için; çevreyi ve onun doğal kaynaklarını, mevcut ve gelecek nesillerimizin gereksinimlerini dengelemeye çalışan sürdürülebilir ve adil bir ekonomi aracılığıyla korumak, dünyanın ekolojik bütünlüğünün sürdürebilirliği, korunması ve geri kazanılması için en önemli hedeflerden biridir.

Bu nedenle, AKG'nin doğaya uygun olarak sağlıklı ve üretken bir şekilde çalışmasını sağlamak için kendi kaynaklarımızı kullanarak ve çevre kirliliğimizi azaltarak çevre korumayı sürekli iyileştirmeyi kendi görevimiz haline getirdik.

Bu hedeflere ulaşmak için AKG, seçili tesislerde ISO 14001 çevre yönetim sistemini zaten uygulamaktadır ve buna göre sertifikalandırılmıştır.

8. İş Ortakları

Tedarikçilerimizin, müteahhit firmalarımızın ve iş ortaklarımızın, temsilciler ve ticaret temsilcileri gibi bir satış destek kapasitesi kapsamında, bu AKG Davranış Kuralları'nın içeriğini uygun bir şekilde izlemelerini sağlamak için çalışacağız. Bunu yapmak için, her satınalma siparişi için sözleşmeye esas olacak satın alma belgelerine AKG Davranış Kurallarına karşılık gelen bir referans ekledik. AKG web sitesine ilgili link ile tedarikçi, AKG Davranış Kuralları'nın içeriğine istediği zaman ulaşabilir. Aynı zamanda, müteahhit firmalarımızı ve iş ortaklarımızı bu AKG Davranış Kurallarına uymak için uygun beyanları imzalayarak sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edeceğiz.

9. İnceleme / Denetim

AKG, düzenli aralıklarla uygun iç incelemeler kullanarak veya harici, bağımsız üçüncü şahıslar tarafından yapılan bir denetim ile AKG Grubu içindeki AKG Davranış Kuralları ilke ve gereklilikleri ile kendi takdirine bağlı olarak uygunluğunu temin edecektir.

AKG, AKG Davranış Kuralları’nın yerin getirildiğinden emin olmak için, iş ortalarının ticari faydaları ile iş sırlarını gözeterek, AKG, temsilcileri veya iş ortaklığı AKG tarafından kabul edilmiş üçüncü bir tarafça, iş yerinde gözden geçirme hakkını saklı tutar.

İletişim

Bizi arayın + 90 232 - 877 2199 veya temasa geçin.